Δημοπρατήσεις δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Διακήρυξη για έκταση στο Σουφλερό Μονολιθιού

Διακήρυξη για έκταση στην Τ.Κ. Μονολιθίου