Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015

Στη  δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε  στις  2-4-2015) για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση

Θέσεις ανα Ειδικότητα Δήμου Βορείων Τζουμέρκων