Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την αναβάθμιση παιδικών χαρών

b_450_300_16777215_00_images_erga_paidikisxedio.jpgΑνοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών διακηρύσσει ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 249.288,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, πατήστε εδώ