Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

b_450_300_16777215_00_images_diafores_dimarxeio_makria.jpgΑνοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και των Νομικών του Προσώπων διακηρύσσει ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 191.007 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2020 του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και των Νομικών του Προσώπων αφού συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού, πατήστε εδώ