Οργανισμοί - Δημοτικές Επιχειρήσεις

Βάσει της δυνατότητας που δίνει ο «Καλλικράτης», ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων διαθέτει Κοινωφελή Επιχείρηση.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Πρόεδρος: Ζαλοκώστα Άννα με αναπληρώτρια την Ελενίτσα Κολοκούρη
Αντιπρόεδρος:  Γέροντας Νικόλαος με αναπληρώτρια την Βάνα Μολώνη Παναγιώτα
Γκίζα Βασιλική με αναπληρωτή τον Αυδίκο Χρήστο
Πλιακοπάνος Βασίλειος με αναπληρωτή τον Τάτση Γεώργιο
Κωστούλας Βασίλειος με αναπληρώτρια την Τσαμπούλα Δήμητρα
Σόντη Ουρανία με αναπληρωτή τον Αντωνίου Γεώργιο
Λεοντάρης Λεωνίδας με αναπληρωτή τον Λεοντάρη Ιωάννη
Αναστασίου Σοφία με αναπληρωτή τον Κωσταγιώργο Γρηγόριο
Στασινός Ευγένιος με αναπληρώτρια την Παπαχρήστου Εριέττα