Πρόσκληση για πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη

Περισσότερα...Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας θέσης επιστημονικού συνεργάτη με εξειδίκευση σε οικονομικά θέματα και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και δράσεων αναπτυξιακής πολιτικής, τη διερεύνηση ένταξης δράσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους, τη συνεργασία με φορείς και Υπηρεσίες, αρμόδιες για δράσεις οικονομικής, τουριστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, τη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές και οικονομικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και των εξελίξεων στον τομέα της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων και γενικά κάθε άλλη εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων.

Περισσότερα εδώ

Διαγωνισμός για τοιχίο αντιστήριξης οδικής πρόσβασης παρά του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλεντζίου

Περισσότερα...Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Υποέργο: Τοιχίο αντιστήριξης οδικής πρόσβασης παρά του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλεντζίου» με προϋπολογισμό 29.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού εδώ

Διαγωνισμός για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Λαζαίνων λόγω εκτεταμένων ζημιών

Περισσότερα...Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Υποέργο: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Λαζαίνων δήμου Βορείων Τζουμέρκων λόγω εκτεταμένων ζημιών» με προϋπολογισμό 18.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού εδώ

Διαγωνισμός για τη διευθέτηση όμβριων κεντρικού δρόμου Πραμάντων

Περισσότερα...Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Υποέργο: Διευθέτηση όμβριων κεντρικού δρόμου Πραμάντων» με προϋπολογισμό 12.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού εδώ

Διαγωνισμός για την ολοκλήρωση βελτίωσης πρόσβασης συνοικισμού "Λογγας" Πλατανούσας

Περισσότερα...Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Υποέργο: Ολοκλήρωση βελτίωσης πρόσβασης συνοικισμού "Λογγας" Πλατανούσας», με προϋπολογισμό 25.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού εδώ

Διαγωνισμός για τη βελτίωση πρόσβασης προς κτηνοτροφικές υποδομές Τ.Κ. Πραμάντων

Περισσότερα...Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Υποέργο: Βελτίωση πρόσβασης προς κτηνοτροφικές υποδομές Τ.Κ. Πραμάντων», με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού εδώ

Διαγωνισμός για τη δημιουργία πρόσβασης προς συνοικία "Θανασέϊκα" Πραμάντων

Περισσότερα...Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Υποέργο: Δημιουργία πρόσβασης προς συνοικία "Θανασέϊκα" Πραμάντων» με προϋπολογισμό 12.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού εδώ

Διαγωνισμός για τη βελτίωση προσβασιμότητας κατεστραμμένης οδού Τ.Κ. Πλατανούσας

Περισσότερα...Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Υποέργο: Βελτίωση προσβασιμότητας κατεστραμμένης οδού Τ.Κ. Πλατανούσας», με προϋπολογισμό 34.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού εδώ

Διαγωνισμός για το έργο αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ. Πλατανούσας

Περισσότερα...Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην Τοπική Κοινότητα Πλατανούσας», με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ με ΦΠΑ, προκηρύσσει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού εδώ

Πρόσληψη δύο ειδικών συνεργατών

Περισσότερα...Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο θέσεων ειδικών συνεργατών με εξειδίκευση σε τεχνικά θέματα και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας,

Περισσότερα...

Κοινωφελής Απασχόληση 2017- 22 θέσεις στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Περισσότερα...Στη δημιουργία 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε όλους τους Δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 1/2017) του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Για τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων προβλέπονται συνολικά 22 θέσεις.

Περισσότερα...

Ανοιχτή δημοπρασία για την εκμίσθωση του Ξενώνα Συρράκου

Περισσότερα...Ανοιχτή δημοπρασία για την εκμίσθωση του Ξενώνα (πρώην εκπαιδευτικό οικοτροφείο) Συρράκου προκηρύσσει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. Η δημοπρασία θα γίνει τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, ενώ σε περίπτωση που αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 30 Ιανουαρίου.

Διαβάστε την περίληψη διακήρυξης εδώ