Μερική Κύρωση Δασικών Χαρτών στον Δήμο Β. Τζουμέρκων

b_450_300_16777215_00_images_diafores_istoria.jpgΑπό την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι η με αριθ. 203771/21-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας, με θέμα «Μερική κύρωση των δασικών χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (303 ΟΤΑ) των Δήμων Βόρειων Τζουμέρκων,

Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων (πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του Δήμου Ιωαννίνων), (άρθρο 17 ν. 3889/2010)», δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 37/τ.Δ΄/09-02-2018) και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (ΑΔΑ:ΩΡΙΔΟΡ1Γ-ΝΧΕ).

Επιπρόσθετα γίνεται γνωστό ότι στον σύνδεσμο http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/ στην ιστοσελίδα της "Ελληνικό Κτηματολόγιο" δημοσιοποιούνται και τηρούνται οι (μερικώς και ολικώς) κυρωμένοι δασικοί χάρτες. Στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, θα παρέχεται επιπλέον, ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο και στα χωρικά δεδομένα των κυρωμένων δασικών χαρτών. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων.