Δημοπρασία για το έργο «Οδοποιΐα Τ.Κ. Πραμάντων (Νέα εργολαβία)»

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Οδοποιΐα Τ.Κ. Πραμάντων (Νέα εργολαβία)», προϋπολογισμού 88.600 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Μελέτη

Προϋπολογισμός

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης