Απολογισμοί Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

dimarxeio_makria.jpg

 

Απολογισμός 1/2017
Απολογισμός 2/2017
Απολογισμός 3/2017

Απολογισμός 1/2016
Απολογισμός 2/2016
Απολογισμός 3/2016
Απολογισμός 4/2016
Απολογισμός 5/2016
Απολογισμός 6/2016
Απολογισμός 7/2016
Απολογισμός 8/2016
Απολογισμός 9/2016
Απολογισμός 10/2016
Απολογισμός 11/2016
Απολογισμός 12/2016