Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων ΣΟΧ 1/2015 (Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)

Αίτηση

Παράρτημα

Αποτελέσματα ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Ονομαστική κατάσταση, Κατάταξη, Κατάσταση Επιλογής)

Αποτελέσματα ΤΕ - ΔΕ Νοσηλευτών-τριών (Ονομαστική κατάσταση, Κατάταξη, Κατάσταση Επιλογής)

Πρόσληψη επτά φυλάκων ΥΕ από τον ΦΔ Πάρκου Τζουμέρκων

Περισσότερα...Στην πρόσληψη επτά ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Φύλακας και χρονική διάρκεια σύμβασης δυο μήνες προχωρά

Περισσότερα...