Απολογισμοί Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας

dimarxeio_makria.jpgΑπολογισμός 1/2017
Απολογισμός 2/2017
Απολογισμός 3/2017
Απολογισμός 4/2017
Απολογισμός 5/2017
Απολογισμός 6/2017

Απολογισμός 11/2016
Απολογισμός 12/2016