Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (30/10/2017 και ώρα 21.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (30/10/2017 και ώρα 17.30)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (08/04/2017 και ώρα 21.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (08/04/2017 και ώρα 18.30)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (15/02/2017 και ώρα 21.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (15/02/2017 και ώρα 17.00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (09/04/2015 και ώρα 12:00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (30/03/2015 και ώρα 11:00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (04/03/2015 και ώρα 11:00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (10/02/2015 και ώρα 11:00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (28/01/2015 και ώρα 21:00)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (28/01/2015 και ώρα 17:00)