Δημοτικό Συμβούλιο

Στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων εκπροσωπούνται τρεις παρατάξεις. Η παράταξη «Σύγχρονος Δήμος» με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ιωάννη Σεντελέ διαθέτει 17 δημοτικούς συμβούλους, η παράταξη «Αλλαγή για τα Τζουμέρκα» έχει οκτώ δημοτικούς συμβούλους, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Δημήτρης Μήτσης, και «Λαϊκή Συσπείρωση Βορείων Τζουμέρκων» εκπροσωπείται με δυο δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων επικεφαλής είναι ο Λεωνίδας Λεοντάρης.

 

Αναλυτικά τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου και τα στοιχεία επικοινωνίας των δημοτικών συμβούλων μπορείτε να τα δείτε εδώ